Derfor bør robotterne overtage (nogle) jobs fra mennesker

Det er det evigt tilbagevendende spørgsmål. Skal vi frygte robotternes stadigt større tilstedeværelse på de danske arbejdspladser… eller skal vi måske i virkeligheden omfavne udviklingen? Meninger og holdninger hertil kan være mange og vidt forskellige, og svaret afhænger i høj grad også af, hvem man spørger. Ser vi det fra et overordnet, samfundsmæssigt perspektiv, hersker der dog næppe nogen tvivl om, at robotternes indmarch er en positiv ting.

Nye job skabes

Diskussionen om robotter går ofte på, om fabriksarbejdere så risikerer at miste deres arbejdspladser, når de bliver erstattet af den hurtigere og mere effektive robotteknologi. Og helt basalt set, så kan man selvfølgelig sagtens argumentere for, at der tabes jobs, når robotter overtager menneskers arbejde – i hvert fald, hvis robotten leverer samme arbejde som mennesket.

Heldigvis er det ikke tilfældet. Når robotter implementeres i produktionen, sker der så godt som altid et væsentligt kapacitetsløft. Virksomheden kan dermed producere flere varer, og dermed også tage imod større ordrer end tidligere. Det betyder ofte, at virksomheden er nødt til at ansætte flere medarbejdere i flere forskellige funktioner for at kunne følge med den øgede produktion og efterspørgsel. Robotterne tager måske enkelte jobs på denne måde, men omvendt skaber de som udgangspunkt langt flere, end de tager – blot indenfor andre fagområder.

Robotter øger folkesundheden

En anden og nok så vigtig parameter, der desværre ofte bliver overset i debatten omkring robotter og arbejdspladser er, at robotterne faktisk gør noget godt for samfundets generelle folkesundhed. Tænk engang over hvilke jobs, robotterne overtager. I langt de fleste tilfælde er det opgaver, der er trivielle, tunge eller på anden vis uhensigtsmæssige at udføre for et menneske.

Set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, giver det simpelthen ingen mening, at mennesker slider sig selv op på at udføre tungt og trivielt arbejde, når nu robotterne kan klare det samme arbejde uden de samme konsekvenser.

Omskoling af arbejdskraft

Løsningen bør derfor ikke være at mindske omfanget af robotter på arbejdspladsen. Løsningen bør i stedet være at omskole den arbejdskraft, der står til at miste jobbet pga. robotternes fremkomme. Robotterne skaber de facto flere arbejdspladser, og med en omskolet arbejdskraft kan produktion med robotter derfor ende med at blive en win-win situation for alle – også for de medarbejdere, der umiddelbart står til at miste jobbet.

Mennesket har tilpasset sig omvæltninger i samfundet gennem tusinder af år, så hvorfor skulle vi ikke også kunne være i stand til det, når det kommer til robotter?