Det betyder ejeraftale for jeres samarbejde

Som iværksætter er der mange fordele ved at teame op med samarbejdspartnere, som kan bidrage til at realisere drømmen om en succesfuld virksomhed. Som iværksætter er der mange ting at holde styr på, når man ønsker at oprette en virksomhed, og derfor er det en fordel med et hold af samarbejdspartnere, som har nogle andre tyrker og svagheder end en selv.  

Fælles spilleregler gør samarbejdet lettere 

Der er mange fordele ved at være flere ejere af en virksomhed. Det kan være svært at mestre alle aspekter af det at drive virksomhed, og derfor er det en fordel at være flere parter om ejerskabet. Når man er flere ejere af et selskab, så er det en væsentlig fordel at få udarbejdet en ejeraftale så hurtigt som muligt. En ejeraftale kan have rigtig stor betydning for samarbejdet ejerne imellem. Udover selskabets vedtægter så er det i ejeraftalen, at der skabes et fælles sæt af spilleregler, som bl.a. skal bidrage til at undgå konflikter. Når man er flere om et ejerskab, så kan der nemt opstå konflikter, hvis man ikke på forhånd har skabt et grundlag for, hvordan tingene bør løses.  

En ejeraftale har til formål at regulere det interne forhold ejerne imellem. En ejeraftale indeholder oftest aftaler om salg af ejerandele, konkurrenceklausuler og kundeklausuler. Hver især af disse tre punkter er rigtig vigtige at have aftalt ved opstart af virksomheden, da det kan få stor betydning for virksomheden, hvis sådanne aftaler ikke er på plads. Ved at have en ejeraftale, hvori der indgår aftaler om ejerandel, konkurrenceklausuler og kundeklausuler kan man forhindre, at eventuelle uoverensstemmelser ejerne imellem går hen og får stor betydning for den fremtidige drift af virksomheden. En ejeraftale kan skabe grobund for et succesfuldt samarbejde ejerne imellem.  

Hvorfor ejeraftalen er vigtig at have 

Lige så snart et selskab har flere ejere, så er det en god ide med en ejeraftale, fordi ejeraftalen regulerer hvordan samarbejdet skal fungere.  
Det er også i diskussionen om ejeraftalens indhold, at der er mulighed for at forventningsafstemme i forhold til ansvarsområder og ejerandel. Alene diskussionen om en ejeraftale er sund for virksomheden, fordi den opfordrer til at skabe et sæt fælles spilleregler, som hver især er bekendte med. Når spilleregler først er på plads, så er det umuligt at snyde uden om aftalens vilkår, skulle eventuelle konflikter opstå.  

Udover at danne grundlag for færre konflikter, så er ejeraftalen også god at have i tilfælde af dødsfald, ophør af selskab eller hvis en ejer beslutter sig for at ende samarbejdet. Hver af disse omstændigheder kræver forskellige former for handling, og derfor er det en fordel at sådanne handlingsplaner er forudbestemte, så der ikke opstår unødvendigt kaos eller uoverensstemmelser i øjeblikket.