Teknisk brand isolering

Brandsikkerhed er helt essentielt i ethvert byggeri. Det mange ikke ved, er at isolering er en afgørende faktor indenfor brandsikring. Her kan du læse mere om brandisolering, og hvordan du kan få fordel af det og øge sikkerheden i din virksomhed. 

Hvad er brandisolering? 

Brandisolering er isolering af ventilationskanaler og konstruktioner, der udføres for at sikre at der ikke forekommer brandspredning gennem ventilationssystemer i tilfælde af brand. Brandisolering handler også om at isolere så grænsetemperaturen i rummet ikke overstiger en bestemt værdi. Man kan brandsikre både stål, beton og ventilationskanaler med brandisolering, og det er for at undgå at et eventuelt branduheld, vil minimere i omfang. 

Brandisolering er til, for at begrænse skadeomfanget i tilfælde af brand, og sikre at branden ikke for optimale forhold for at sprede sig. Dette arbejdet skal udføres i henhold til tekniske forskrifter, og kræver stor kundskab, teknisk viden og ekspertise. Derfor skal man vælge virksomheder der er specialiseret i netop brandisolering, hvis man ønsker dette udført i et byggeri, det kan være for eksempel kontorbyggerier, boligbyggerier eller lignende.

Brandulykker kan potentielt have store konsekvenser, både rent teknisk for en bygning, og for de mennesker der befinder sig i en brændende bygning. Derfor er det en god forsikring, at sikre at bygningen er så brandsikker som overhovedet muligt. Dette gør man som nævnt med brandisolering, men også med det der kaldes brandlukninger.

Hvad er brandlukninger? 

Brandlukninger er også nødvendige for at sikre at en brand ikke spreder sig gennem en bygning og involverer for eksempel fugemasse og brandmaling. Alt hvad man kan gøre, for at forsikre at en brand undgår at sprede sig, er en god sikkerhed. Brand kan som nævnt have potentielt fatale konsekvenser, og det er en god ide at sikre at de byggtekniske forhold og dertilhørende isolering, lægger til rette for højest mulig brandsikkerhed, hvis uheldet skulle være ude. Man ved aldrig hvad der kan ske, og derfor er det en god ide, at sikre at bygningen er så brandsikker som muligt.

Teknisk isolering er en term der inkluderer både brandisolering og brandlukninger. Det er en form for isolering der kræver stor fagkundskab og erfaring, og det er derfor noget man skal få udført af erfarne fagfolk indenfor området.